Fleksible pensionsordninger

Firmapension bliver en stadig større del af et ansættelsesforhold. Det er med til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Det er et attraktivt personalegode, der signalerer at virksomheden tager hånd om medarbejderne ved at sørge for, at de er omfattet af de rigtige forsikringer og opsparingsformer.

Fordelene ved en obligatorisk firmapensionsordning er billigere priser på forsikringer og dermed et større beløb til opsparing for den enkelte medarbejder. Derudover opnås besparelser i form af lavere administrationsomkostninger, bedre vilkår på forsikringsdelen samt lempeligere krav ved afgivelse af helbredsoplysninger.

Medarbejderfordele

 • Konkurrencedygtige præmier og administrationsomkostninger
 • Personlig rådgivning
 • Brede investeringsmuligheder
 • Lempelige helbredsoplysninger

Forsikringstyper

 • Pension
 • Kritisk sygdom
 • Tab af erhvervsevne
 • Livsforsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Dækning af børn og samlever

Fordele arbejdsgiver

 • Mulighed for at etablere en medarbejderbetalt ordning uden omkostninger for virksomheden
 • Refusion til virksomheden ved længerevarende sygdom

Kontakt

Direktør & Pensionsmægler
Michael Holst
Tlf. 25 41 42 88
Mail: michael.holst@soderbergpartners.dk