Hvad er en forsikringsmægler?

En forsikringsmægler er kundens rådgiver overfor forsikringsselskaberne. Forsikringsmægleren udfører sit arbejde på grundlag af en fuldmagt og en samarbejdsaftale. Aftalen specificerer de vilkår, som er gældende for samarbejdet samt et aftalt honorar. Ud fra en analyse gennemgås alle erhvervsforsikringer samt behov, og herefter forhandles der med forsikringsselskaberne om tilbud og placering af forsikringsdækninger. Beslutningen og valget er dit. Ansvaret er vores.

Som forsikringsmægler er vi underlagt Finanstilsynet og skal altid opretholde en ansvarsforsikring, der sikrer dig som kunde i tilfælde af forkert rådgivning. Det betyder at vi har et erstatningsansvar for fejlagtig rådgivning, på samme måde som revisorer og advokater. Som forsikringsmægler er man uvildig og må ikke modtage betaling fra forsikringsselskaberne.

Hos Din Forsikringsmægler har vi kunder fra mange forskellige brancher, og fra mindre og mellemstore virksomheder. Hver kunde behandles individuelt og vi kommer hele vejen rundt i forhold til jeres forsikringsforhold. Vi kender branchen indefra og sikrer dig korrekte løsninger til den bedste pris.

Læs her hvorfor Saaby Snedkeri a/s har valgt at have en forsikringsmægler.

Selvom din virksomhed er godt forsikret, giver skader altid et ekstraarbejde i den daglige drift. Vi er en proaktiv partner, der sammen med dig finder løsninger, der kan være med til at forebygge skader.

Udbud på erhvervsforsikringer

Når jeres nuværende forsikringsaftaler udløber, laver vi et udbud hos de selskaber, som vi sammen har udvalgt. Ved et udbud opnås der oftest bedre dækninger og besparelser. Din Forsikringsmægler samarbejder med danske og internationale forsikringsselskaber og sikrer dig dermed den bedste aftale.

Brochure

Se vores brochure her

Vi samarbejder med danske og internationale forsikringsselskaber, men er ikke lønnet af selskaberne. Vores opgave er at varetage dine interesser og give en objektiv rådgivning. Vi indhenter tilbud og giver dig et overblik, hvorved du får undersøgt og sammenlignet mulighederne. Som forsikringsmæglere har vi et rådgiveransvar.

Opstår der uenighed mellem jer og forsikringsselskabet i forbindelse med skadebehandling herunder skadeopgørelse, står vi naturligvis klar til at hjælpe.

Når vi kontakter forsikringsselskaberne, gør vi brug af vores erfaring og stordriftsfordele. De fleste forsikringsselskaber reducerer forsikringspræmien, når der indgås aftale med en forsikringsmægler. Denne reduktion er medvirkende til, at brug af en forsikringsmægler i de fleste tilfælde ikke øger de samlede forsikringsudgifter. Vi aftaler et årligt honorar, for at vi fungerer som din mægler.

Servicebesøg afholdes efter dine ønsker og behov. Formålet er at sikre en løbende tilpasning af virksomhedens forsikringsportefølje. Vi sørger også for at du bliver orienteret om nyheder og ændringer i markedet. Der hvor vi er anderledes end forsikringsselskaberne, er at dine forsikringer bliver hos din forsikringsmægler i stedet for at lande i en administrationsafdeling.

Vores kunder er vores kvalitetsstempel i branchen.