Alm. Brand


Dennis Frandsen

Hos Din Forsikringsmægler samarbejder vi med 50 selskaber i både ind- og udland. Dennis Frandsen fra Alm. Brands mæglerafdeling er en af vores gode samarbejdspartnere i forsikringsselskaberne. Dennis roser vores samarbejde, som er til glæde for begge parter. Der er en klar tendens til et stigende marked for forsikringsmæglerhusene i Danmark – en tendens der har været i udlandet i mange år. Alm. Brand oplever en udvidelse af samarbejdet med mæglerne, og har forøget deres mandskab og ressourcer, for at kunne agere hurtigt og kompetent.

Dennis er Din Forsikringsmæglers faste kontaktperson. Det er ham mæglerne sender udbud og forespørgsler til. Han lægger stor vægt på en personlig relation, men har også fokus på at ”opdrage” nye mæglere til at indsende korrekt udbudsmateriale for hurtigere ekspedition, til gavn for kunderne.

Omkostningerne for selskabet er lavere, når der er en mægler som mellemled – fremfor ved direkte salg. Rådgiveransvaret ligger hos kundens mægler, og det er også mægleren, der bidrager med skadesbehandlingen ved større og komplicerede skader. Man kan sige at mægleren er et ”filter” inden arbejdet går videre til selskabet. Det er ofte en fordel, at det er to fagpersoner der kommunikerer med hinanden. Selskabet sparer penge på administration mv., hvilket gør at kunderne kan tilbydes nogle rigtig fordelagtige forsikringspræmier.