Hesselborg Smede- & Maskinservice. Eksperter i specialopgaver

Vi kan lidt af hvert, skriver Hesselborg på deres hjemmeside. Deres Smede- & Maskinservice har rygende travlt og opgaverne spænder bredt. Tom Hesselborg står i spidsen for firmaet, og hans kone, Carina sørger for det administrative, herunder forsikringer. Dette ved siden af hende fuldtidsjob. Virksomheden er en familievirksomhed, hvor der er fuld opbakning fra familie og bagland.

Hesselborg tilbyder: Reparation af entreprenør-, industri- og landbrugsmaskiner, lastbiler mv. i både Danmark og Norge. De har eget smedeværksted, fremstiller specialprodukter, reparerer og renoverer hydraulikkomponenter, samt tilbyder salg af forbrugsartikler og reservedele inden for landbrugs-, industri- og entreprenørmaskiner. Og meget mere.

Hesselborgs forsikringsportefølje er meget kompleks, og Carina sad med en følelse af at deres forsikringer ikke var til at gennemskue. De har brug for mange forskellige typer af forsikringer, og det kræver indsigt og erfaring at forstå dækninger, risici mv. Carina indhentede tilbud fra flere selskaber, men det skabte mere forvirring end overblik. De besluttede at tale med en forsikringsmægler.

Claus Haunsø fra Din Forsikringsmægler mødtes med Carina og Tom Hesselborg, hvor han præsenterede dem for mæglerens rolle og ansvar, og hvordan samarbejdet med forsikringsselskaberne foregår. Efter mødet var de ikke i tvivl om at en uvildig forsikringsmægler, fremover skulle varetage deres forsikringsportefølje. De var indstillet på at det koster et årligt honorar, men for dem var vigtigheden af korrekte forsikringer det primære. Som Carina udtrykker det, så får Claus ikke noget ud af at ”oversælge”. Han får et fast aftalt honorar for sit mæglerarbejde.

Hesselborgs forsikringsbehov er temmelig komplekst, og der er fortsat nogle udfordringer, som Claus arbejder med at løse optimalt. Det er maskiner til mange millioner kroner, som Hesselborg reparerer, og det giver nogle vanskeligheder i forhold til forsikringssummerne, når en maskine er i varetægt hos Hesselborg. Claus har fuld fokus, og Tom og Carina kan straks komme i dialog med ham, hvis de har spørgsmål eller der sker ændringer i form af nye maskiner, opgaver biler eller andet.

Carina er glad for at byrden med forsikringer er taget fra hendes skuldre, og hun udtaler selv, at det er det bedste, der er sket for hendes nattesøvn. Nu ved de at alle dækninger er korrekte, hvilket for dem er det allervigtigste i en personlig ejet virksomhed. En skade, der ikke kan dækkes, kan få fatale menneskelige og økonomiske konsekvenser.