Sørg for at tjekke op på jeres ansvars- og arbejdsskadeforsikring.

En evt. lockout vil ramme rigtig mange forældre. De skal finde alternative pasningsmuligheder til deres børn, mens konflikten raser. Hvis børnene kommer med far eller mor på arbejde, er det meget sandsynligt, at de er dækket af virksomhedens ansvarsforsikring. Det er ganske vist ikke en situation, der er taget højde for i forsikringsbetingelserne. Men udgangspunktet er, at virksomhedens ansvarsforsikring dækker, hvis børnene kommer til skade, mens de opholder sig på virksomheden, og den kan gøres ansvarlig for ulykken. Det samme gælder, hvis en virksomhed tilbyder pasningsordninger, aktiviteter, etc. for de ansattes børn på virksomheden, mens konflikten står på.

Hvis der er tale om en produktionsvirksomhed eller byggeplads, hvor risikoen for at komme til skade er noget større, råder vi til at I kontakter jeres forsikringsselskab og spørger, om det er nødvendigt med en udvidet dækning.

Chubb er et de mange forsikringsselskaber, som vi samarbejder med. Vi har spurgt dem om, hvordan deres forsikringer dækker i forbindelse med den varslede konflikt.

De bekræfter, at de meddækker denne aktivitet, uanset at den ikke er noteret i policen. De forudsætter, at børnene er under opsyn, og pasningen sker i forsvarlige omgivelser (kontorlignende omgivelser), hvor der ikke er fri adgang til trapper eller andre potentielt farlige indretninger.  Ligeledes bekræfter de, at såfremt at en eller flere ansatte agerer pædagoger, vil denne aktivitet også omfattes arbejdsskadeforsikringen.

Såfremt I overvejer at tilbyde børnepasning på arbejdspladsen under en evt. lockout, er vores bedste råd at tjekke op med jeres selskab på følgende forsikringer:

    • Virksomhedens ansvarsforsikring bør omfattes til at dække evt. risiko
    • Arbejdsskadeforsikringen bør også omfattes til at dække evt. risiko

Må man blive hjemme og passe sit barn?

Der er ikke nogen regler, der giver dig lov til at blive væk fra arbejde, fordi du skal passe dine børn, siger juraprofessor Ole Hasselbalch, der er ekspert i ansættelsesret og personalejura.

Det tæller heller ikke som barnets første sygedag, så det er om at hidkalde bedsteforældre, onkler og tanter.

Også forældrepasning er dækket

Hvis en gruppe forældre går sammen om børnepasning og  fx. låner eller lejer et lokale, er det den enkelte forælders egen indboforsikring, der kan dække et erstatningskrav , hvis man som følge af fejl eller forsømmelser er skyld i, at et barn kommer til skade.

Men det kræver, at nogen kan drages til ansvar for uheldet. Sådan er det jo ikke altid. Og slet ikke med børn, der jo typisk kommer til skade ved almindelig leg, og uden at nogen kan drages til ansvar for det.

Forsikringsoplysningen siger, at det bedste, man kan gøre for sit barn i forhold til ulykker, er at sørge for, at barnet har en ulykkesforsikring.  Den dækker nemlig, uanset om nogen kan drages til ansvar eller ej, og uanset hvor og hvornår ulykken er sket.

I har som virksomhed ansvaret, hvis forsikringerne ikke er korrekte. Overvej at lade en forsikringsmægler tage ansvaret. Kontakt os på tlf. 41 30 30 00.

Forligsmand Mette Christensen har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018.

250.000 kommunalt ansatte

De tre største grupper i det lockout-varsel, som KL udsendte i mandag for i alt cirka. 250.000 kommunalt ansatte:

  • 90.000 ansatte i vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og andre dagtilbud.
  • 65.000 lærere og andre på undervisningsområdet.
  • 60.000 medarbejdere i landets kommunale administrationer.
Er din rejse truet af lockout?

En lockout eller strejke betyder, at du ikke må tage på ferie.

Flere forsikringsselskaber dækker ekstraordinært rejseforsikring ved strejke eller lockout

Normalt gælder rejseforsikringens afbestillingsdækning ikke, hvis du ikke må rejse på grund af strejke eller lockout.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.