Sikrer virksomheden ved ansattes og tredjemands kriminelle handlinger

En sandfærdig historie

En af vores kunder har for nylig stået i en situation, hvor en betroet medarbejder fra en udenlandsk afdeling, har snydt sig til over fem en halv million kroner. Sådan en handling dækkes af en kriminalitetsforsikring. Medarbejderen har blandt andet foretaget sig følgende:

Virksomhedens distribution udføres af selvstændige vognmænd. Medarbejderen havde lavet aftaler med nogle af vognmændene om at overfakturere. Derefter udarbejdede han fakturaer til vognmændene, fra sit eget selskab, på det overfakturerede beløb, og på den måde kanaliserede pengene ind til sig selv.

Medarbejderen havde også fået eksterne håndværkere til at overfakturere på istandsættelse af ejendomme. Ligesom han gennem et andet firma havde faktureret for istandsættelser, der slet ikke havde fundet sted – falske fakturaer.

Han havde udlejet en del af den grund, som virksomheden selv lejer. Dette blev gjort til et  til et firma, hvor han selv er medejer – og til underpris. Herved blev  hans egen fortjeneste langt større.

Først efter fem år bliver virksomheden mistænkelig, og begyndte at grave i bilagene. Heldigvis havde de fået en kompetent rådgivning, og købt en kriminalitetsforsikring, der går ind og dækker tabet.

Hvorfor kriminalitetsforsikring?

Kriminalitet som tyveri, svindel eller hærværk, behøver ikke at komme udefra. Et stigende antal virksomheder oplever, at deres egne ansatte stjæler eller på anden måde begår kriminalitet mod virksomheden.

En kriminalitetsforsikring dækker risikoen for det formuetab, en virksomhed kan få, hvis de ansatte – eller tredjemand – begår kriminalitet mod virksomheden. De fleste virksomheder har indført kontrolforanstaltninger for at begrænse risikoen, men det er ikke muligt at forbygge kriminalitet fuldstændigt. Mange gange foregår de kriminelle forhold over en længere periode, hvilket gør det sværere at opdage dem. Derfor bliver det kriminelle forhold ofte kun opdaget ved et tilfælde eller ved udskiftning af personale.

Særlige risikoområder

Kriminelle handlinger kan foregå på mange måder, men særligt er virksomheders bogholderi, varelager og it-systemer udsat for angreb. Et er det økonomiske tab, som i værste fald kan true virksomhedens eksistens. Noget andet er virksomhedens omdømme, som kan lide et knæk, hvis det kriminelle forhold bliver kendt.

Særligt i mindre virksomheder har en regnskabsansvarlig eller bogholder mulighed for selv at anvise et beløb til udbetaling, og foretage den faktiske udbetaling. Sammenblanding af roller øger således risikoen for svindel. En ansat i en produktionsvirksomhed kan tage varer fra lageret, og afskrive dem som svind.

Når det gælder it-kriminalitet, som ofte foregår på tværs af lande og over hele verdenen, kan det være svært at finde frem til præcis de personer, der står bag. Kriminalitetsforsikringen dækker derfor også, hvis det ikke er muligt at identificere den eller de skyldige.

Hvad dækker kriminalitetsforsikringen?

Forsikringen dækker som standard fire væsentlige elementer:

  • Direkte formuetab som følge af ansattes kriminelle handlinger. Ex. Underslæb begået af en bogholder, der uberettiget udbetaler penge til sig selv.
  • Virksomhedens erstatningsansvar som følge af ansattes kriminelle handlinger.
    Ex. ”Ompostering” af lønninger af en it-medarbejder.
  • Direkte formuetab som følge af it-kriminalitet, herunder indbrud i virksomhedens netbank, uanset om det er begået af ansatte eller tredjemand. Ex. Hackerindbrud i virksomhedens danske netbankskonti, uanset gerningsmandens geografiske placering.
  • Meromkostninger til rekonstruktion af data, der er tabt som følge af databedrageri eller et dækket indbrud i netbanken.
    Ex. Databedrageri, hvor nogen uberettiget har ændret eller slettet data for at opnå vinding og påføre virksomheden et formuetab.

Hacker- og virusangreb et stigende problem

Virksomheders it-systemer bliver stadigt mere komplekse, og det kræver særlig teknisk indsigt at kunne betjene og vedligeholde disse. Da hacker- og virusangreb er et stigende problem, risikerer alle virksomheder at blive udsat for angreb, blandt andet mod netbanks konti.

I forbindelse med et angreb mod virksomheders it-systemer eller netbanks konti dækker forsikringen også omkostninger forbundet med at genetablere tabte data. Derved kan virksomhedens drift fortsætte med mindst mulig gene efter angrebet.

Kriminalitetsforsikringen kan evt. udvides med dækning mod cyberkriminalitet. Ring til os på tlf. 41 30 30 00 og hør nærmere.

Netbanksforsikring

I modsætning til hvad der gælder for private forbrugere, dækker pengeinstitutterne ikke, hvis en virksomheds netbank bliver udsat for et hackerangreb. En netbanksforsikring dækker alene ved indbrud i virksomhedens netbanks konti. Den kan ses som det billigere alternativ til de virksomheder, der ikke har behov for den mere omfattende kriminalitetsforsikring. Pris fra 531 kr.

Kriminalitetsforsikring

Flere virksomheder bliver udsat for økonomisk kriminalitet. Hackere misbruger it-systemer, videresælger kundedata og de dygtigste kan tømme din firmakonto i netbanken på få sekunder. En kriminalitetsforsikring dækker tyveri, underslæb og bedrageri både fra dine ansatte og fra tredje mand.
Pris fra 4.000 kr. Ring og hør mere på tlf. 41 30 30 00